Kurser och inspiration

Målet med mina kurser och inspirationsföreläsningar är att du som deltagare ska bli bättre på att kommunicera. Ditt budskap ska bli genomtänkt och tydligt och därmed lätt för mottagaren att ta till sig. 

Jag anpassar längd och innehåll efter behov och önskemål:

 • Ett inspirationsseminarium kan vara 1–3 timmar. Alltid med ett visst mått av interaktion från deltagarna.
 • En kurs kan vara allt från en halvdag till en vecka; timmarna kan vara komprimerade eller utspridda över längre tid. Alltid med ett stort mått av interaktion och praktisk tillämpning: korta och längre övningar, diskussioner och samtal.

Skräddarsydd utbildning

Jag skräddarsyr gärna utifrån era behov och önskemål. Då använder jag era egna texter som underlag för exempel och övningar. Det går bra att kombinera olika teman i en och samma kurs eller föreläsning. Exempel på teman:

Informativt skrivande

 • Skrivandet som process
 • Effektiva texter med klarspråk
 • Skrivnördens ABC: om grammatik, skrivregler och interpunktion
 • Att skriva för webben
 • Bättre e-post

Retorik för tal och skrift

 • Retorikens verktyg – en introduktion
 • Retorik i praktiken
 • Från pappersrapport till muntlig presentation med retorikens verktyg
 • Varför minns vi vissa budskap bättre än andra?

Skönlitterärt skrivande

 • Berättelsens kraft – väck nyfikenheten med fantasi och magi
 • Om kreativitet – snabba tips och enkla övningar
 • Författardrömmar – läs, skriv och berätta
 • Skriva historiskt för barn

Pris

Hör av dig med dina önskemål så återkommer jag. När jag vet mer snickrar jag ihop ett förslag på upplägg och skickar en offert.

Gunilla Granbom: gunilla.granbom@concisio.se