Textgranskning och nyskriven text

För att en text ska hålla hög kvalitet är det viktigt att låta någon annan titta på den med friska ögon. Ibland räcker det att en kollega slänger ett getöga, men rör det sig om texter med större spridning och längre livslängd är det klokt att ta in en professionell språkarbetare. För bästa möjliga resultat arbetar vi tillsammans med texten.

Målet är att kommunikationen ska fungera. Texterna ska vara användbara, tydliga och överskådliga. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt – väl anpassat för situationen och målgruppen. 

Textgranskning på fyra nivåer

Jag utför textgranskning på flera nivåer där nivå 1 är den mest ytliga granskningen och nivå 4 handlar om en genomgripande bearbetning.

Nivå 1: Korrekturläsning

Jag korrigerar språkliga fel som till exempel stavning, interpunktion och syftning. Korrektur ingår i alla fyra nivåerna. Jag kan på denna nivå även rekommendera en djupare bearbetning av texten om jag tycker att den skulle vinna på det.

Nivå 2: Anpassning till målgrupp och syfte

Utifrån en analys av kommunikationssituationen, målgruppens behov och syftet med texten kontrollerar jag exempelvis ordval, meningsbyggnad, styckeindelning, textbindning, stil och ton.

Nivå 3: Överskådlighet och struktur

Utöver ovanstående kontrollerar jag att dispositionen och rubrikerna fungerar utifrån målgruppens behov. Här blir det ett tydligare fokus på textens budskap: framgår det vad mottagaren ska göra och förstå? Är texten lätt att ta till sig och överblicka? Syns det på textens yta hur avsändaren har tänkt?

 Nivå 4: Omarbetning

Exempelvis anpassning till en ny mottagare eller ett nytt syfte, webbanpassning etc.

Nyskriven text

Jag kan också åta mig att skriva en helt ny text för den aktuella situationen. Denna typ av projekt inleds förstås med en analys av målgrupp och syfte.

Texttyper, exempel

Alla texter som skrivs i arbetslivet kan förbättras med hjälp av språklig bearbetning. Exempelvis:

  • webbtext
  • rapporter
  • ppt-presentationer
  • mallar för exempelvis brev, rapporter och beslut
  • broschyrer, kataloger
  • brev, e-post
  • nyhetsbrev
  • instruktioner, manualer, handböcker
  • produktbeskrivningar

Tidsuppskattning och pris

Priset beror på omfattningen och granskningsnivån. Skicka din text tillsammans med en kort beskrivning av vad du behöver hjälp med. Jag återkommer med ett förslag på vad jag kan göra, tidsuppskattning och kostnadsförslag.

Rör det sig om ett större projekt bokar vi ett möte.

Välkommen med din förfrågan!

Skriv till gunilla.granbom@concisio.se

Mitt favoritskrivbord hos Ellen Key på Strand. Jag var stipendiat där i september 2017.