Mina meriter

Jag är examinerad språkkonsult i svenska sedan 1991, så jag har jobbat som språkkonsult i 30 år. Sedan 2013 skriver jag även barnböcker. Läs mer om mitt skönlitterära skrivande under andra rubriker!

Läs mer om utbildningen till språkkonsult på Stockholms universitet.

Utbildare, handledare, pedagog

Jag börjar med att lyfta fram mina pedagogiska meriter, eftersom de är kärnan i min kompetens. Min ambition är alltid att höja medvetenheten om god kommunikation och stärka skribenterna, inte bara när jag håller kurser, utan även när jag granskar och bearbetar texter. Jag utbildar främst i klarspråk, alltså genomtänkt och tydligt myndighetsspråk, men även i praktisk retorik och i att skriva för webben. I mina kurser delar jag med mig av mina kunskaper och erfarenheter från dessa områden. Här följer exempel på utbildningar jag har hållit under de senaste åren:

Uppdragsgivare

Utbildning

Tid

Västra Götalandsregionen (VGR)

Klarspråk på din enhet – en skräddarsydd kurs som innehåller grunderna i klarspråk och fokuserar på den egna enhetens målgrupper och texter. För VGR har jag hållit denna typ av kurs på Folktandvården och Sahlgrenska sjukhuset. Halvdag, på distans.

2020
2021

EU-parlamentet

Grundkurs i klarspråk på engelska för cirka 400 redaktörer och översättare från 28 olika länder i EU-parlamentet: The Main Principles of Clear Language.

2020
2021

Botkyrka kommun

Grundkurs i klarspråk, halvdag på distans (online och individuellt arbete). Löpande uppdrag, cirka en kurs i månaden.

2020
2021

Skolverket

Grundkurs i klarspråk, halvdag. Löpande uppdrag, cirka en kurs i månaden.

2020

Datainspektionen

Workshoppar och personlig handledning om klarspråk i samband med att gdpr infördes.

2017
2018

Vetenskapsrådet

Klarspråk för webbskribenter, klarspråk för ledningsgruppen. Inspirationsföreläsningar, workshoppar och personlig handledning under arbetet med Vetenskapsrådets nya webbplats.

2017–2019

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Grundkurs i klarspråk, 1 heldag och 2 halvdagar.

2017

Klarspråksuppdrag i urval

Begreppet klarspråk står för begripliga myndighetstexter och ett klart och mottagaranpassat myndighetsspråk. Här listar jag ett antal uppdrag där jag har arbetat med kundernas texter utifrån klarspråksprinciperna. De flesta av texterna har jag även anpassat för webben. 

 • Socialstyrelsen: Klarspråksansvarig redaktör för kunskapsstöd. 
 • Skolverket: Målgruppstestning av 10 utvalda texter: enkäter, textsamtal (via workshoppar online) och en slutrapport. 
 • Västra Götalandsregionen (VGR): Textbearbetning av behandlingsprogrammet ”Lär dig leva med migrän”, som patienter ska få tillgång till via 1177 Vårdguidens e-tjänst ”Stöd och behandling”. 
 • Arbetsmiljöverket: Bearbetning av nya förordningstexter
 • Datainspektionen: Bearbetning av webbtexter + utbildning, personlig skrivhandledning och anpassade skrivriktlinjer för webbtexter. 
 • Vetenskapsrådet: Bearbetning av webbtexter + utbildning, personlig skrivhandledning och anpassade skrivriktlinjer för webbtexter. 
 • Vision: Klarspråksseminarier, skrivriktlinjer och mallar
 • Socialstyrelsen: Textgranskning
 • Boverket: Textgranskning

Läs mer om kurser och inspiration.

Läs mer om textgranskning och nyskriven text. 

Utbildning

2012 Stockholms universitet Kandidatuppsats, Språkkonsultprogrammet. Överanvändning av dem. Om dem som subjekt och bestämd artikel. Kompletterade min utbildning eftersom vi inte skrev kandidatuppsats när jag tog examen 1991.

2005-2006 Mälardalens högskola Informationsarkitektur, 20 p. En kurs med fokus på användaranpassad information i webbmediet: Webbdesign, bildhantering och struktur.

1988-1991 Stockholms universitet Språkkonsultlinjen, 100 p. En utbildning i språkvetenskap och svenska med fokus på språkteori, textanalys och praktiskt skrivande. En språkkonsult är expert på klarspråk och användaranpassad information i olika medier.

1986-1988 Stockholms universitet Enstaka kurser: Information: Text, bild och grafisk form, Gk i nusvenska, Gk i lingvistik.

Språkkunskaper

 • Engelska: Mycket god förmåga i både tal och skrift. Bodde i England 1992-1995 och läste då engelska, Cambridge Certificate of Proficiency. Reste runt med en internationell grupp 1983-1984 (Up with People).
 • Tyska: Ok. Läste 6 år, grundskola och gymnasium.
 • Franska: Ok. Läte 3 år på gymnasiet. Au pair i Frankrike efter gymnasiet.
Gunilla Granbom
Gunilla Granbom, examinerad språkkonsult i svenska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *