Mina meriter

Jag är examinerad språkkonsult i svenska sedan 1991. Sedan 2013 skriver jag även barnböcker. Läs mer om mitt skönlitterära skrivande under andra rubriker!

Helst varvar jag informativt skrivande med skönlitterärt. Här vid mitt skrivbord på Ellen Keys Strand, när jag var där som stipendiat i september 2016.

Volontär på Berättarministeriet

Från och med hösten 2018 är jag stolt volontär på Berättarministeriet.

Berättarministeriet är en icke-vinstdriven, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet.

Alla barn, oavsett bakgrund, har rätt till en god och jämlik utbildning.

Läs mer på Berättarministeriets webbplats.

Språkkonsult

En språkkonsult arbetar med svenska språket och är en blandning av kommunikatör, språkrådgivare, redaktör och skribent. Som språkkonsult arbetar jag med till exempel textgranskning, rådgivning i språk- och kommunikationsfrågor, utbildning, framställning av informationsmaterial och policyfrågor.

Utbildade konsulter i svenska språket kan arbeta vid myndigheter, organisationer och företag, men också vara egna företagare. Själv har jag, som framgår av nedanstående, gjort lite av varje.

Läs mer om utbildningen till språkkonsult på Stockholms universitet.

Anställningar och eget företag (de senaste 20 åren)

Concisio

Nu kombinerar jag mitt bokskrivande med frilansuppdrag och författarbesök. Exempel på uppdrag:

 • Arbetsmiljöverket, klarspråksbearbetning av förordningstext
 • Datainspektionen: klarspråksbearbetning av webbtexter, utbildning, skrivcoachning
 • Vetenskapsrådet: klarspråksbearbetning av webbtexter, skrivriktlinjer och mallarutbildning, skrivcoachning
 • Vision: klarspråksseminarier, skrivriktlinjer och mallar
 • Lärarnas riksförbund: att skriva för webben, inspirationsföreläsningar
 • FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.: Kurser i klarspråk på FOI, textbearbetning
 • Tengbom, arkitektkontor: lunchsvenska för medarbetare som inte har svenska som modersmål
 • Medverkar i Författarcentrums projekt ”Läsning pågår” genom författarbesök i årskurs 5.
 • Silversländan, del tre i serien Hemligheten i Haga kom ut 2017. Jag skriver på del fyra med arbetsnamnet Smaragdas saga.

Läs mer om kurser och inspiration.

Läs mer om textgranskning och nyskriven text. 

Älta skola

Lärarvikarie i svenska, årskurs 5, under höstterminen 2016.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 2015-2016

Kommunikatör/webbredaktör. Textsamordnare och utbildare i klarspråk när vi utvecklade högskolans nya webbplats. (Tre konstnärliga höskolor fick nu en gemensam webbplats, www.uniarts.se. Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och DOCH, Dans- och cirkushögskolan gick samman till Stockholms konstnärliga högskola). Var med och tog fram en språkpolicy för SKH.

Institutet för språk och folkminnen, 2013-2014

Webbredaktör/webbplatsutvecklare. Webbredaktionellt arbete, internt och externt. Var med och utvecklade myndighetens nya webbplats. Målgruppsanalyser, struktur, layout/ bildspråk, klarspråk etc.

Stockholms dramatiska högskola, 2010-2012

Kommunikatör/webbredaktör. Externt och internt kommunikationsarbete i samband med att Teaterhögskolan och Dramatiska institutet gick samman till Stockholms dramatiska högskola. Var med och utvecklade högskolans nya webbplats, webbredaktionellt arbete, utbildningsinformation, studiebesök, textbearbetning etc.

Semantix AB, 2010-2012

Språkkonsult, språkgranskare, utbildare i klarspråk och retorik. Utvecklade nya kurser. Projektledare, instruktör och utbildade nya instruktörer. Master Certifier för metoden Information Mapping.

Concisio, enskild firma 2002-2008

Eget språkkonsultföretag – skribent, textgranskare, utbildare i retorik och klarspråk. Exempel på uppdragsgivare:

 • Teaterhögskolan: Projektledde och genomförde arbetet med den nya webbplatsen, webbanpassade texter, intervjuade lärare och studenter etc.
 • Stockholms universitet: Höll kurser i retorik och klarspråk
 • Riksbanken: Utbildade i retorik och klarspråk.

Information Mapping Sverige AB, Translator teknikinformation AB, Explicon AB (1997-2001)

(Information Mapping köptes upp av Translator, som bytte namn till Explicon.)

Språkkonsult, utbildare, projektledare, kommunikatör, marknadsassistent. Ledde tillsammans med en kollega projektet när Translator bytte namn till Explicon. Arbetade med kommunikationsstrategi, planering och marknadskommunikation.

Information Mapping hos många olika uppdragsgivare, exempelvis SAS, SEB och Trygg Hansa: Utbildade skribenter, skrev och kvalitetsgranskade med hjälp av Information Mapping, en metod för information med höga krav på klarhet och överskådlighet.

Utbildning

2012 Stockholms universitet Kandidatuppsats, Språkkonsultprogrammet. Överanvändning av dem. Om dem som subjekt och bestämd artikel. Kompletterade min utbildning eftersom vi inte skrev kandidatuppsats när jag tog examen 1991.

2005-2006 Mälardalens högskola Informationsarkitektur, 20 p. En kurs med fokus på användaranpassad information i webbmediet: Webbdesign, bildhantering och struktur.

1988-1991 Stockholms universitet Språkkonsultlinjen, 100 p. En utbildning i språkvetenskap och svenska med fokus på språkteori, textanalys och praktiskt skrivande. En språkkonsult är expert på klarspråk och användaranpassad information i olika medier.

1986-1988 Stockholms universitet Enstaka kurser: Information: Text, bild och grafisk form, Gk i nusvenska, Gk i lingvistik.

_dsc7121-ed

Gunilla Granbom, examinerad språkkonsult i svenska

Språkkunskaper

Engelska: Mycket god förmåga i både tal och skrift. Bodde i England 1992-1995 och läste då engelska, Cambridge Certificate of Proficiency. Reste runt med en internationell grupp 1983-1984 (Up with People).

Tyska: Ok. Läste 6 år, grundskola och gymnasium.

Franska: Ok. Läte 3 år på gymnasiet. Au pair i Frankrike efter gymnasiet.

Friskvård och rörelseglädje

Utbildad SPA-terapeut (Axelsons, 2002).

Friskis & Svettis: Leder Indoor walking och Flex soft i Stockholmsföreningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *