Mina meriter

Jag är examinerad språkkonsult i svenska sedan 1991. Sedan 2013 skriver jag även barnböcker. Läs mer om mitt skönlitterära skrivande under andra rubriker!

Språkkonsult

En språkkonsult arbetar med svenska språket och är en blandning av kommunikatör, språkrådgivare, redaktör och skribent. Som språkkonsult arbetar jag med till exempel textgranskning, rådgivning i språk- och kommunikationsfrågor, utbildning, framställning av informationsmaterial och policyfrågor.

Utbildade konsulter i svenska språket kan arbeta vid myndigheter, organisationer och företag, men också vara egna företagare. Själv har jag, som framgår av nedanstående, gjort lite av varje.

Läs mer om utbildningen till språkkonsult på Stockholms universitet.

Anställningar och eget företag (de senaste 20 åren)

Concisio

Nu kombinerar jag mitt bokskrivande med frilansuppdrag och författarbesök. Exempel på uppdrag:

  • Kurser i klarspråk på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.
  • Lunchsvenska på Tengbom, arkitektkontor
  • Medverkar i Författarcentrums projekt ”Läsning pågår” genom författarbesök i årskurs 5.
  • Silversländan, del tre i serien Hemligheten i Haga har just kommit ut. Jag skriver på del fyra med arbetsnamnet Smaragdas saga.

Läs mer om kurser och inspiration.

Läs mer om textgranskning och nyskriven text. 

Älta skola

Lärarvikarie i svenska, årskurs 5, under höstterminen 2016.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) 2015-2016

Kommunikatör/webbredaktör. Textsamordnare och utbildare i klarspråk när vi utvecklade högskolans nya webbplats. (Tre konstnärliga höskolor fick nu en gemensam webbplats, www.uniarts.se. Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och DOCH, Dans- och cirkushögskolan gick samman till Stockholms konstnärliga högskola). Var med och tog fram en språkpolicy för SKH.

Institutet för språk och folkminnen, 2013-2014

Webbredaktör/webbplatsutvecklare. Webbredaktionellt arbete, internt och externt. Var med och utvecklade myndighetens nya webbplats. Målgruppsanalyser, struktur, layout/ bildspråk, klarspråk etc.

Stockholms dramatiska högskola, 2010-2012

Kommunikatör/webbredaktör. Externt och internt kommunikationsarbete i samband med att Teaterhögskolan och Dramatiska institutet gick samman till Stockholms dramatiska högskola. Var med och utvecklade högskolans nya webbplats, webbredaktionellt arbete, utbildningsinformation, studiebesök, textbearbetning etc.

Semantix AB, 2010-2012

Språkkonsult, språkgranskare, utbildare i klarspråk och retorik. Utvecklade nya kurser. Projektledare, instruktör och utbildade nya instruktörer. Master Certifier för metoden Information Mapping.

Concisio, enskild firma 2002-2008

Eget språkkonsultföretag – skribent, textgranskare, utbildare i retorik och klarspråk. Exempel på uppdragsgivare:

  • Teaterhögskolan: Projektledde och genomförde arbetet med den nya webbplatsen, webbanpassade texter, intervjuade lärare och studenter etc.
  • Stockholms universitet: Höll kurser i retorik och klarspråk
  • Riksbanken: Utbildade i retorik och klarspråk.

Information Mapping Sverige AB, Translator teknikinformation AB, Explicon AB (1997-2001)

(Information Mapping köptes upp av Translator, som bytte namn till Explicon.)

Språkkonsult, utbildare, projektledare, kommunikatör, marknadsassistent. Ledde tillsammans med en kollega projektet när Translator bytte namn till Explicon. Arbetade med kommunikationsstrategi, planering och marknadskommunikation.

Information Mapping hos många olika uppdragsgivare, exempelvis SAS, SEB och Trygg Hansa: Utbildade skribenter, skrev och kvalitetsgranskade med hjälp av Information Mapping, en metod för information med höga krav på klarhet och överskådlighet.

Utbildning

2012 Stockholms universitet Kandidatuppsats, Språkkonsultprogrammet. Överanvändning av dem. Om dem som subjekt och bestämd artikel. Kompletterade min utbildning eftersom vi inte skrev kandidatuppsats när jag tog examen 1991.

2005-2006 Mälardalens högskola Informationsarkitektur, 20 p. En kurs med fokus på användaranpassad information i webbmediet: Webbdesign, bildhantering och struktur.

1988-1991 Stockholms universitet Språkkonsultlinjen, 100 p. En utbildning i språkvetenskap och svenska med fokus på språkteori, textanalys och praktiskt skrivande. En språkkonsult är expert på klarspråk och användaranpassad information i olika medier.

1986-1988 Stockholms universitet Enstaka kurser: Information: Text, bild och grafisk form, Gk i nusvenska, Gk i lingvistik.

_dsc7121-ed

Gunilla Granbom, examinerad språkkonsult i svenska

Språkkunskaper

Engelska: Mycket god förmåga i både tal och skrift. Bodde i England 1992-1995 och läste då engelska, Cambridge Certificate of Proficiency. Reste runt med en internationell grupp 1983-1984 (Up with People).

Tyska: Ok. Läste 6 år, grundskola och gymnasium.

Franska: Ok. Läte 3 år på gymnasiet. Au pair i Frankrike efter gymnasiet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *