Mina meriter

Jag är examinerad språkkonsult i svenska sedan 1991, så jag har jobbat som språkkonsult i över 30 år. Sedan 2013 skriver jag även barnböcker. Läs mer om mitt skönlitterära skrivande under andra rubriker!

Läs mer om utbildningen till språkkonsult på Stockholms universitet.

Utbildare, handledare, pedagog

Min ambition är alltid att höja medvetenheten om god kommunikation och stärka skribenterna, inte bara när jag håller kurser, utan även när jag granskar och bearbetar texter. Jag utbildar främst i klarspråk, alltså genomtänkt och tydligt myndighetsspråk, men även i praktisk retorik och i att skriva för webben. I mina kurser delar jag med mig av mina kunskaper och erfarenheter från dessa områden. Här följer exempel på mina mest aktuella uppdrag:

Uppdragsgivare

Uppdrag

Tid

Västra Götalandsregionen (VGR)

Grundkurs i klarspråk för flera olika organisationer inom VGR: Folktandvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Regionhälsan: Barn- och ungdomsmedicin med flera.

2020–2022

Konstnärsnämnden

Projektledare för innehållsarbetet med den nya webbplatsen som lanserades i maj 2022. Mitt uppdrag var att hålla samman projektet och anpassa innehållet för mottagarna. Fokus på tillgänglighet och klarspråk.

2021–2022

Finansinspektionen

Grundkurs i klarspråk och en kurs med fokus på längre texter, som rapporter.

2021–2022

Socialstyrelsen

Textgranskning: Myndighetens kunskapsstöd är ofta skrivna av flera experter. Jag bearbetar texterna så de uppfyller kraven på klarspråk.

2019–2022

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen

Klarspråksutbildning och personlig handledning: Jag träffar rektorerna fyra gånger under ett år för att förbättra deras skrivande och höja kunskapen om klarspråk.

2021–2022

Skolverket

Målgruppstestning av texter: Vi tog fram en metod för att testa texter för att säkerställa att de uppfyller kraven på klarspråk. Därefter tog vi fram en handledning för Skolverkets anställda så de kan testa texter systematiskt. Detta är en del av Skolverkets treåriga klarspråkssatsning.

2020–2022

EU-parlamentet

Grundkurs i klarspråk på engelska för cirka 400 redaktörer och översättare från 28 olika länder i EU-parlamentet: The Main Principles of Clear Language.

2020–2021

Läs mer om kurser och inspiration.

Läs mer om textgranskning och nyskriven text. 

Utbildning

2012 Stockholms universitet Kandidatuppsats, Språkkonsultprogrammet. Överanvändning av dem. Om dem som subjekt och bestämd artikel. Kompletterade min utbildning eftersom vi inte skrev kandidatuppsats när jag tog examen 1991.

2005–2006 Mälardalens högskola Informationsarkitektur, 20 p. En kurs med fokus på användaranpassad information i webbmediet: Webbdesign, bildhantering och struktur.

1988–1991 Stockholms universitet Språkkonsultlinjen, 100 p. En utbildning i språkvetenskap och svenska med fokus på språkteori, textanalys och praktiskt skrivande. En språkkonsult är expert på klarspråk och användaranpassad information i olika medier.

1986–1988 Stockholms universitet Enstaka kurser: Information: Text, bild och grafisk form, grundkurs i nusvenska, grundkursi lingvistik.

Språkkunskaper

  • Engelska: Mycket god förmåga i både tal och skrift. Bodde i England 1992-1995 och läste då engelska, Cambridge Certificate of Proficiency. Reste runt med en internationell grupp 1983-1984 (Up with People).
  • Tyska: Grundläggande kunskaper. Läst 6 år, grundskola och gymnasium.
  • Franska: Grundläggande kunskaper. Läst 3 år på gymnasiet. Au pair i Frankrike efter gymnasiet.
Gunilla Granbom
Gunilla Granbom